en.vietha en.vietha

Worm Geared Motors

In stock

Price 0₫

Including 3 types : 1 - Unicase : Moment : 94 Nm--> 3058 Nm Power : 0,12 ---> 15 kW Ratio : 4,4 :1 --> 7095,12:1 2 - Universal SI : Moment : ...

Including 3 types :

1 - Unicase :

Moment  :              94 Nm--> 3058 Nm

Power     :              0,12 ---> 15 kW

Ratio       :             4,4 :1 --> 7095,12:1

2 - Universal SI :

Moment :                 21 Nm--> 427 Nm

Power    :                 0,12 ---> 4 kW

Ratio       :                5,00 :1 --> 3000 :1

3- UniversalSMI :

Moment :                 21 Nm--> 427 Nm

Power    :                 0,12 ---> 4 kW

Ratio       :                 5,00 :1 --> 3000 :1

             https://www4.nord.com

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Hà thành lập từ năm 1995 là công ty sản xuất kinh doanh, phân phối hàng đầu Việt Nam trong những lĩnh lực CHUYỂN ĐỘNG CƠ KHÍ THỦY LỰC: Sản xuất xi lanh thủy lực, láp ráp bộ nguồn mini, tích hợp hệ thống thủy lực công nghiệp, đại lý phân phối bơm, van, động cơ liền hộp giảm tốc...

Products