en.vietha en.vietha

Helical geared motors

In stock

Price 0₫

Including type : 1- Unicase : Moment :10 - 26.000 Nm Power :0,12 - 160 kW Ratio: 1,35:1 - 14.340,31:1 Nordblock.1 : Moment :55 - 3,300 Nm Power :0.12 - 37 kW Ratio: 2,10 : 1 – 456,77:1 Standard : Moment : 50 - 700 Nm Power :0,12 - 7,5 kW Ratio: 1,92:1 - 488,07:1

Including type :

1- Unicase :

Moment :10 - 26.000 Nm
Power    :0,12 - 160 kW

Ratio:
1,35:1 - 14.340,31:1

Nordblock.1 :

Moment :55 - 3,300 Nm
Power    :0.12 - 37 kW

Ratio:
2,10 : 1 – 456,77:1

Standard :

Moment : 50 - 700 Nm
Power    :0,12 - 7,5 kW

Ratio:
1,92:1 - 488,07:1

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Hà thành lập từ năm 1995 là công ty sản xuất kinh doanh, phân phối hàng đầu Việt Nam trong những lĩnh lực CHUYỂN ĐỘNG CƠ KHÍ THỦY LỰC: Sản xuất xi lanh thủy lực, láp ráp bộ nguồn mini, tích hợp hệ thống thủy lực công nghiệp, đại lý phân phối bơm, van, động cơ liền hộp giảm tốc...

Products